lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser på avancerad nivå i nationalekonomi

Kurser kan läsas som fristående eller inom program

På avancerad nivå erbjuder Nationalekonomiska institutionen ett stort antal kurser, metodkurser såväl som mer tillämpade kurser, inom de inriktningar som introducerades på grundnivå (31-90 hp). Målet med kurserna är att ge fördjupade kunskaper i ekonomisk teori inom den valda inriktningen samt att ge förmåga att självständigt och kritiskt handskas med empiriskt material och tillämpa en vetenskaplig analysmetod samt att klart disponera och redovisa analysresultaten i ett specialarbete.

Se länkar nedan för mer information om respektive kurs vad gäller exempelvis innehåll, behörighetskrav och kursplan. Notera att det ibland kan ske avsteg från nedanstående kurslista. De kurser som anges på www.antagning.se är de kurser som ges en viss termin.


Litteraturlista VT17
Litteraturlista HT17
Litteraturlista VT18

 

Alla kurser ges på engelska om inte annat anges.
För engelska versioner av kursplanerna se kurssidan på engelska

Kurskatalog - sammanfattning (pdf-fil)


Tidigare kursstruktur - t.o.m. VT2017


Kursutbud höstterminer
September-oktober

NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys,  7,5 hp 
NEKN32 - Matematiska metoder - avancerad nivå,  7,5 hp
NEKN61 - Avancerad hälsoekonomi,  7,5 hp
NEKN71 - Avancerad kurs i ekonomisk integration,  7,5 hp
NEKN74 - Kinas ekonomi,  7,5 hp 
NEKN81 - Grunderna för finansiell ekonomi,  7,5 hp
NEKP21 - Mikroekonomi - individuella val,  7,5 hp 
NEKP51 - Avancerad offentlig ekonomi,  7,5 hp 

November-januari
NEKN22 - Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande,  7,5 hp 
NEKN31 - Avancerad ekonometri,  7,5 hp 
NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys,  7,5 hp 
NEKN42 - Tillämpad internationell makroekonomi,  7,5 hp 
NEKN51 - Samhällsek. lönsamhetsbedömning,  7,5 hp
NEKN73 - Avancerad utvecklingsekonomi,  7,5 hp 
NEKN82 - Empirisk finansiell ekonomi,  7,5 hp 
NEKP32 - Matematiska metoder - dynamisk optimering, 7,5 hp (udda år)

NEKN01 - Examensarbete - magisternivå,  15 hp 
NEKN06 - Examensarbete magister - hälsoekonomi, 15 hp 
NEKP01 - Examensarbete - masternivå,  15 hp 

 

Kursutbud vårterminer - från och med VT2018
Januari-mars

NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri,  7,5 hp (fr.o.m. VT19 - info)
NEKN34 - Tidsserieanalys,  7,5 hp 
NEKN64 - Avancerad arbetsmarknadsekonomi,  7,5 hp  (udda år - info)
NEKN72 - Avancerad handelsteori,  7,5 hp 
NEKN75 - Inst., marknader ... i ett kinesiskt sammanhang,  7,5 hp 
NEKN83 - Värdering och hantering av finansiell risk,  7,5 hp
NEKP22 - Mikroekonomi - strategisk interaktion,  7,5 hp (jämna år)
NEKP41 - Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs,  7,5 hp (jämna år)
NEKP42 - Internationell makroekonomisk teori,  7,5 hp (udda år - info)
NEKPXX - Ekonometrisk teori, 15 hp (udda år fr.o.m. VT19)

April-juni
NEKN01 - Examensarbete - magisternivå,  15 hp
NEKN06 - Examensarbete magister - hälsoekonomi, 15 hp
NEKP01 - Examensarbete - masternivå,  15 hp 

 

 

 

 

 

Kursstruktur

Kontakt

Utbildningsadministratör
Azra Padjan
Epost: Azra.Padjan@nek.lu.se
Rum: EC1:287
Telefon: 222 8663

Studievägledare
FD Mårten Wallette
Epost: Studievagledare@nek.lu.se
Rum: EC1:289
Telefon: 222 8675

Studierektor
FD Pontus Hansson
Epost: Ponus.Hansson@nek.lu.se
Rum EC1:288
Telefon: 222 7914