lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Samverkan

Senaste nytt


Growing inequality in China is shaped by the housing markets

 

Kina är ett av de mest ojämlika länderna i världen. I en ny studie, visar Thomas Fischer (nationalekonom från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet) att detta delvis beror på höga fastighetspriser i de urbana tillväxtområdena. Människor i fattigare regioner har inte råd att flytta till städerna där de nya jobben växer fram vilket ökar ojämlikheten. De som ändå tar sig till städerna tvingas betala höga hyror vilket ytterligare förvärrar problemet. Enligt Fischers studie kommer bostadsmarknaden fortsatt prägla utvecklingen av ojämlikheten i Kina. 


People downplay Covid risks to justify engagement in pleasant activities

 

Under covid-19-pandemin innebar många trevliga aktiviteter såsom restaurang- och gymbesök avsevärda hälsorisker både för oss själva och andra. En ny doktorsavhandling från Lunds universitet visar att människor tenderar att underskatta hälsoriskerna när de lockas att delta i sådana aktiviteter. När deltagarna i ett experiment fick ett presentkort till ett café, besökte försökspersonerna inte bara caféet oftare, utan övertygade också sig själva om att riskerna förknippade med cafébesöket var lägre. För att motivera sitt riskfyllda agerande tonade de ner risken för covid precis innan cafébesöket.


Siblings’ gender and inheritance customs shape educational attainment in sub-Saharan Africa

Trots förbättringar i vissa andra utvecklingsregioner kvarstår könsskillnaden i utbildningsnivå i Subsahariska Afrika. Om föräldrar ägnar mer resurser åt att utbilda sina söner, borde det innebära negativa konsekvenser för syskonens utbildning att ha en bror.

Ny forskning visar att vilken typ av arvsed som praktiseras avgör huruvida detta stämmer. Den negativa effekten av att ha en bror beror på om den dominerande seden är att arv går från fäder till söner eller inte. Resultaten presenteras i en ny avhandling från nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan.


Så slår de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland

Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina förklarar nationalekonomen Fredrik NG Andersson hur de ekonomiska sanktionerna slår mot Ryssland, såväl mot befolkningen som mot företag, banker och den ryska centralbanken.


Working Papers

Working Paper serien vid Nationalekonomiska institutionen publiseras på: 

S-WoPEc sidan. S-WoPEc (Scandinavian Working Papers in Economics) fungerar som ett centralt arkiv för working papers inom ekonomi i Norden.