lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utbildning

Nationalekonomer analyserar och utreder samhällsfrågor

Studier i nationalekonomi ger dig teoretiska och empiriska verktyg för att analysera och utreda viktiga och intressanta samhällsfrågor. Nationalekonomi kan läsas som huvudämne i en examen, som en mindre del i ett program eller som enstaka fristående kurs.

Nationalekonomi är ett traditionellt akademiskt och teoretiskt ämne och som nationalekonom är man en samhällsvetare med omfattande analys- och utredningsförmåga. Arbetsmarknaden för den som har en avancerad examen i nationalekonomi är vanligtvis god. Nationalekonomiska institutionen ger en utbildning som syftar till att förbereda studenten för ett kvalificerat analytiskt arbete som samhällsvetare. Med utgångspunkt i individers, företags och politikers beslut analyserar och utreder nationalekonomer ett brett spektrum av nationella och internationella samhällsfrågor.

Några exempel på nationalekonomiska områden är globalisering, tillväxt, fattigdom, biståndspolitik, inkomstfördelning, den offentliga sektorns roll och uppgifter, ekonomisk politik, konkurrensfrågor, arbetslöshet, inflation, finansmarknaderna samt hälso- och sjukvårdssektorns organisation och finansiering.

Nationalekonomer har ett brett arbetsfält och återfinns inom privat näringsliv (t.ex. bank- och finansvärlden, konsult- och rådgivningsföretag, forskningsinstitut, andra större företag), statliga myndigheter (t.ex. Finansdepartementet, andra departement, Kommers­kollegium, Riksbanken, Skatteverket, Försäkringskassans huvudkontor, Statistiska centralbyrån och Sida), kommuner och landsting, bransch- och arbetstagarorganisatio­ner, massmedia samt i interna­tionella organ (t.ex. EU, FN, IMF, OECD och Världsbanken).