lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i nationalekonomi: Polina Knutsson

Disputation

Polina Knutsson vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Polina Knutsson har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Empirical Studies of Firm and Labor Market Dynamics.

Fakultetsopponent är professor Jens Suedekum, Heinrich-Heine University.

Läs mer om avhandlingen

Disputationen kommer att genomföras i EC3:210 dock endast för inbjudna, man kan även delta på disputationen genom Zoom - anmäl er senast den 13 maj för att få inbjudan till zoom-mötet: Anmälan

 
14 maj 2020
14:15–16:00

Lokal

EC3:210
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund