lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Arkiv

för litteraturlistor vid Nationalekonomiska institutionen

Nedan återfinns aktuella litteraturlistor för våra kurser samt litteraturlistor för tidigare terminer för ett antal år tillbaka. Listan är under kontinuerlig uppdatering och sorteras efter i) grundkurs A-nivå, ii) grundkurs A-nivå-distans, iii) fördjupningskurser/magisterkurser/avancerade kurser, och iv) fördjupningskurser - distans. Notera att det finns vissa glapp.