lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning

FD Mårten Wallette

Institutionens studievägledare handhar vägledning och rådgivning angående studier i nationalekonomi, alltifrån grundkurser till kurser på forskarnivå. I relation till detta har jag exempelvis hand om behörighetsbedömningar, tillgodoräknanden och liknande. Jag är även kontaktperson för studenter med behov av pedagogiskt stöd.

Om du har problem med dina studier, har frågor om kursval eller studieupplägg, tillgodoräknande av kurser, behörigheter, examenskrav eller om du har andra relevanta frågor så är du varmt välkommen att kontakta mig på lämpligt sätt Jag är vanligtvis tillgänglig för besök på kontoret mellan ca 10.00-16.00 om dagarna (lunch omkring 13) - det är bara att passa på om man är i närheten och om dörren står öppen. De dagar och tider då jag är upptagen med annat har jag som ambition att meddela detta via anslag på dörren.

För frågor om sådant som exempelvis kursregistreringar, resultat i ladok eller liknande hänvisas till institutionens utbildningsadministratörer då jag som studievägledare inte är direkt involverad i detta. Se "Vem kan jag fråga om vad?" till vänster på denna sida.

Zoom-kontor
Jag jobbar hemma två dagar i veckan (vanligtvis tis/ons) och nås som vanligt via e-post eller telefon under angivna telefontider. Jag har också ett Zoom-kontor som du kan använda under listade mottagningstider nedan. Du hamnar i väntrummet och blir insläppt när jag är ledig. Hör av dig om du vill ses i Zoom-kontoret vid annan tid än nedanstående kontorstid. 

Zoom-kontor

Tis 2/11: 11.00-13.00
Ons 3/11: ledig
Tis 9/11: 11.00-13.00
Ons 10/11: 11.00-13.00

Nyttiga studentlänkar

Mårten Wallette

Mottagning:
Mån, tors 11.00-15.00
Rum EC1:289

Zoom-kontor (om arbete hemma):
https://lu-se.zoom.us/my/m.wallette

Telefontid:
Mån, tis, tors 10.00-11.00
Telefonnr. 046-222 86 75

Postadress:
Tycho Brahes väg 1
220 07 Lund

E-post: studievagledare@nek.lu.se
 

Tystnadsplikt

Studievägledarna på Lunds universitet har tystnadsplikt i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap. 23:5§ och lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande.