lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Vem kan jag fråga om vad?

Och vem kan bäst svara på vad?

Om man har frågor om kursregistrering, resultatrapportering eller tentamina vänder man sig till en utbildningsadministratör enligt nedan. För frågor om hur man kan lägga upp sin utbildning, om kurser, problem med studierna eller liknande kontaktar man institutionens studievägledare. För frågor av annan karaktär såsom övergripande kursutbud, dispenser eller liknande vänder man sig till studierektorn för grundutbildningen. För kursspecifika frågor rörande pågående kurser vänder man sig i första hand till undervisande lärare.

För information om omregistrering, tentamensanmälan och annat nyttigt se "Praktisk studieinformation" till vänster.


Utbildningsadministratör Azra Padjan
Epost: Azra.Padjan@nek.lu.se
Rum: EC1:287
Telefon: 222 8663

• Antagning och reservantagning (ej distanskurser, ej program)
• Kursregistreringar (ej distanskurser, ej uppsatser)
• Resultatrapportering
• Tentamenshantering


Utbildningsadministratör Peter Schüller - från 17 december

Epost:: Peter.Schüller@nek.lu.se
EC1:286
Telefon: 222 3608
Telefontid: måndag – torsdag 9-13.30 

• Uppsatsadministration
• Administration av distanskurser
• Antagning och reservantagning till distanskurser

Kandidatuppsats
Uppsats på avancerad nivå
Distanskurser


Utbildningsadministratör Nathalie Stenbeck
(tjänstledig från och med 17 december)
Epost:: Nathalie.Stenbeck@nek.lu.se 
EC1:286
Telefon: 222 3608
Telefontid: måndag – torsdag 9-13.30 

• Uppsatsadministration
• Administration av distanskurser
• Antagning och reservantagning till distanskurser

Kandidatuppsats
Uppsats på avancerad nivå
Distanskurser


Utbildningsadministratör Mariana Anton
Epost: Mariana.Anton@nek.lu.se
Rum: EC1:282
Telefon: 222 4650

• Schemaläggare, tentamensdatum
• Lokalbokning


Utbildningskoorodinator/programkoordinator Rikke Barthélemy

Epost: Rikke.Barthelemy@nek.lu.se, master@nek.lu.se
Rum: EC1:279
Telefon: 222 9477

* Programkoordinator för institutionens masterprogram.


Studievägledare Mårten Wallette
Epost: Studievagledare@nek.lu.se
Rum: EC1:289
Telefon: 222 8675

• Vägledning och rådgivning angående studier i nationalekonomi
• Behörighetsfrågor, tillgodoräknanden och liknande frågeställningar
• Kontaktperson för studenter med funktionsnedsättningar

Studievägledningen


Studierektor Pontus Hansson
Epost: Pontus.Hansson@nek.lu.se
Rum: EC1:288
Telefon: 222 7914

• Övergripande ansvarig för grundutbildningen, kursutbud, lärare et cetera