lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Vem kan jag fråga om vad?

Och vem kan bäst svara på vad?

Om man har frågor om kursregistrering, resultatrapportering eller tentamina vänder man sig till en utbildningsadministratör enligt nedan. För frågor om hur man kan lägga upp sin utbildning, om kurser, problem med studierna eller liknande kontaktar man institutionens studievägledare. För frågor av annan karaktär såsom övergripande kursutbud, dispenser eller liknande vänder man sig till studierektorn för grundutbildningen. För kursspecifika frågor rörande pågående kurser vänder man sig i första hand till undervisande lärare.

För information om omregistrering, tentamensanmälan och annat nyttigt se "Praktisk studieinformation" till vänster.


Utbildningsadministration
Kan svara på frågor som rör sådant som kursregistreringar, resultatrapportering, tentamina, reservantagning.

Azra Padjan
Epost: Azra.Padjan@nek.lu.se
Rum: EC1:287, telefon: 222 8663

Peter Schüller (distanskurser och uppsatser)
Epost: Peter.Schuller@nek.lu.se
EC1:286
Telefon: 222 3608
Telefontid: måndag – torsdag 9-13.30 

Programkoordinator (masterprogram) 
Kan svara på allmänna frågor om institutionens två masterprogram. 

Nathalie Stenbeck
Epost:: Nathalie.Stenbeck@nek.lu.se 
EC1:283, telefon: 222 4290

Studievägledning 
För vägledning och rådgvning rörande studier i nationalekonomi, behörighetsfrågor, tillgodoräknanden och liknande. Kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning.

Mårten Wallette
Epost: Studievagledare@nek.lu.se
Rum: EC1:289, telefon: 222 8675


Ledning för grundutbildningen
Övergripande ansvarig för grundutbildningen, kursutbud, lärare, dispensärenden et cetera.

Pontus Hansson (studierektor)
Epost: Pontus.Hansson@nek.lu.se
Rum: EC1:288, telefon: 222 7914

Karin Bergman (utbildningsledare)
Epost: Karin.Bergman@nek.lu.se
Rum: EC1:269, telefon: 222 4974