lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anslagstavla

Praktikplatser, informationsmöten, seminarier, föreläsningar, et cetera

Nedan anslås sådant som är eller som kan vara av specifikt eller allmänt intresse för dig som student såsom praktikplatser, informationsmöten, föreläsningar, seminarier, studentjobb och liknande. Via länkarna når du mer information om respektive inlägg.

Studenthälsan - kurser och föreläsningar HT19

Du kan gå ett antal kurser på Studenthälsan. Vissa kurser anordnar vi löpande varje termin, andra anordnar vi på begäran. Välkommen!

2 september–19 januari 2020

Crafoordska stiftelsens resestipendium

Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas för datainsamling för examensarbete, uppsats eller projektarbete, praktik, klinisk placering, verksamhetsförlagd utbildning, sommarkurs eller utbytesstudier.

1–25 oktober 2019

Symposium

Framtidsveckan - Lunds universitet

Vilka blir morgondagens stormakter? Kommer roboten att bestämma i framtiden? Hur länge kommer vi att arbeta – och på vilka villkor? Vad äter vi i framtiden? Och vad innebär det egentligen att ”ställa om”?

14–20 oktober 2019

Föreläsning

Hälsovetskapens dag 2019

Välkommen till en eftermiddag med korta föreläsningar, posterutställning och workshop. Årets tema är e-hälsa - den digitala omställning som idag sker inom vården.

15 oktober 2019 kl. 13:00–16:00

Praktik VT20 - Ratio

Är du i slutet av en utbildning inom exempelvis nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi eller företagsekonomi? Sök praktik på forskningsinstitutet Ratio.

15 november 2019 kl. 00:00–00:00

Praktik VT20 - KPMG offentlig sektor

Är du nyfiken på en karriär med inriktning på uppdrag inom offentlig sektor? KPMG Offentlig sektor erbjuder dig som studerar samhällsvetenskaplig universitetsutbildning att under din praktikperiod få en unik möjlighet att få förståelse för de utmaningar s...

17 november 2019 kl. 00:00–00:00

Praktik VT20 - Faugert & Co utvärdering

Faugert & Co Utvärdering är ett konsultföretag specialiserat på utvärdering och utredning inom områdena forskning och utveckling (FoU), högre utbildning och innovation, eller den så kallade kunskapstriangeln.

25 november 2019 kl. 00:00–00:00