lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anslagstavla

Praktikplatser, informationsmöten, seminarier, föreläsningar, et cetera

Nedan anslås sådant som är eller som kan vara av specifikt eller allmänt intresse för dig som student såsom praktikplatser, informationsmöten, föreläsningar, seminarier, studentjobb och liknande. Via länkarna når du mer information om respektive inlägg.

Studenthälsan - kurser och föreläsningar HT19

Du kan gå ett antal kurser på Studenthälsan. Vissa kurser anordnar vi löpande varje termin, andra anordnar vi på begäran. Välkommen!

2 september–19 januari 2020

Fulbright-stipendium - kurs i USA

Fulbright Commission utlyser härmed Study of the U.S. Institutes for European Student Leaders (SUSI) för sommaren 2020. Stipendiet ger möjlighet för svenska studenter som läser på kandidatnivå (undergraduate) i åldrarna 18-25 år vid universitet/högskolor ...

8 januari 2020 kl. 00:00–00:00