lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anslagstavla

Praktikplatser, jobb, informationsmöten, seminarier, föreläsningar, et cetera

Nedan anslås sådant som är eller som kan vara av specifikt eller allmänt intresse för dig som student såsom praktikplatser, jobbannonser, informationsmöten, föreläsningar, seminarier, studentjobb och liknande. Via länkarna når du mer information om respektive inlägg. ________________________________________________________________

Bli medlem i Nationalekonomiska föreningen

Som studenter i nationalekonomi har ni alltid möjligheten att lära er än mer genom att bli medlemmar i Nationalekonomiska Föreningen.

7 september–31 december 2023

Outdoor Stipendium inom turism

Outdoor är idag ett av Sveriges ledande företag inom uteliv. Att öka kunskapen inom turism och dess framtid är något vi brinner för. Därför vill vi belöna en uppsats som bidragit med nya kunskaper till vårt ämnesområde genom ett nyinstiftat stipendium, vä...

9 juni–31 oktober 2023

Forskningsassistent sökes

Forskningsassistent sökes för intervention i Malmö med förebilder i Naturvetenskap, Teknik och Matematik i grundskolan.

23 augusti–30 september 2023

Föreläsningar hos Studieverkstaden HT23 (ex. studieteknik)

Under höstterminen 2023 arrangerar Studieverkstaden ett flertal föreläsningar på både svenska och engelska.

30 augusti–14 januari 2024

Studenthälsan vid LU - kurser och andra aktiviteter HT23

Studenthälsans aktiviteter

30 augusti–14 januari 2024

Uppsatstävling - SVUF (utvärdering)

Svenska utvärderingsföreningen, SVUF, är ett professionellt forum för yrkesverksamma utredare/utvärderare/analytiker. SVUF verkar för att stärka demokratin, förbättra kvaliteten på beslutsunderlag, samt gynna en konstruktiv och kritisk diskussion om utvär...

4 september– 1 oktober 2023

Praktik VT24 - Riksrevisionen (effektivitetsrevisionen)

Är du i slutskedet av din universitets- eller högskoleutbildning och vill få erfarenhet av granskande arbete i statsförvaltningen? Vi erbjuder praktikplatser i en professionell miljö med engagerade kollegor, handledning av erfarna projektledare/effektivit...

11–29 september 2023

Välfärdsteknik Sverige AB söker uppsatsstudent inom hälsoekonomi (utvärdering)

Välfärdsteknik Sverige AB med produkten Boet utvecklar och erbjuder en digital helhetslösning inom vård & omsorg. Målgruppen är kommuner och privata verksamheter inom LSS-boende på den svenska marknaden. Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlätta...

11 september–15 november 2023

Praktik VT24 - Faugert & Co utvärdering

Är du intresserad av att bidra till utveckling av offentlig sektor och policyutveckling? Vill du få praktisk erfarenhet av att ta fram analysunderlag och skriva rapporter? Vi söker nu praktikanter till vårt kontor i Stockholm under vårterminen 2024.

13 september–31 oktober 2023

Praktik VT24 - Sydsvenska handelskammaren (Malmö)

Nu har vi öppnat upp för ansökningar till två praktikplatser våren 2024. En plats har fokus på kommunikation och en på analys och lobbyarbete. Placeringsort är Malmö. Vi rekryterar löpande så välkommen med din ansökan.

14 september–31 oktober 2023

Praktik VT24 - SIDA, enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling (GLOBEC)

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra svensk politik för global utveckling, och ska bidra till at...

14 september– 1 oktober 2023

Praktik VT24 - SIDA, avdelningen för verksamhetsstöd/Utvärderingsenheten

Är du intresserad av lära dig mer om hur man utvärderar resultat och effekter av biståndet? Då kan det vara rätt för dig att praktisera på Sidas utvärderingsenhet!

14 september– 1 oktober 2023

Praktik VT24 - Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF)

FUF:s Praktikförmedling är ett erbjudande till våra studerandemedlemmar som ska göra en termins heltidspraktik.

14 september– 1 oktober 2023

Praktik VT24 - WSP Advisory samhällsutveckling

Inför våren 2024 erbjuder vi på WSP Advisory Samhällsutveckling flera praktikplatser. Vi söker dig som ser världen med kreativa och innovativa ögon och vill vara med och ta ansvar för morgondagens samhälle. Praktikplatserna kommer i huvudsak att erbjudas ...

fredag 15 september 2023–söndag 15 oktober 2023

Praktik VT24 - FN, New York (Sveriges ständiga representation)

Vid FN-representationen arbetar ett 30-tal personer. Representationens uppgift är att representera Sverige, förhandla för och bevaka svenska intressen i FN och FN-organisationerna i New York, i den lokala EU-samordningen samt i kontakterna med andra FN-re...

18 september–12 oktober 2023

Praktik VT24 - Sveriges ambassad i Singapore

Ambassadens verksamhet omfattar handels- och Sverigefrämjande, politisk och ekonomisk rapportering, konsulära- och migrationsärenden samt försvars- och säkerhetspolitiskt relaterade frågor.

18 september–12 oktober 2023

Praktik VT24 - Regeringskansliet utlyser praktikplatser

Regeringskansliet tar emot många praktikanter i olika delar av verksamheten. Respektive departement, Statsrådsberedningen och Regeringskansliets förvaltningsavdelning avgör från termin till termin om de har möjlighet att ta emot någon eller några praktika...

18 september–12 oktober 2023

Praktik VT24 - OECD, Paris (Sveriges permanenta delegation)

Praktik vid OECD-delegationen ger möjlighet att följa OECD:s världsledande arbete avseende analys och policyutveckling i en rad aktuella samhällsfrågor, och att få insyn i hur delegationen arbetar för att företräda Sverige i OECD.

18 september–12 oktober 2023

Praktik VT24 - Region Skånes Bryssel-kontor och Lärosäten syd

Våra organisationer delar ett kontor i Bryssel för att representera Region Skånes och sydsvenska lärosätens intressen på europeisk nivå. Vi arbetar framförallt med frågor som rör regional utveckling, forskning och innovation, hälsa och sjukvård, näringsli...

18 september–15 oktober 2023

Praktik VT24 - Unesco, Paris (Sveriges ständiga delegation)

Unesco är FN:s organ för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Delegationen arbetar aktivt med att påverka global policy inom Unescos mandat. Inom Agenda 2030 har Unesco en viktig betydelse genom sitt breda mandat.

18 september–12 oktober 2023

Praktik VT24 - Tillväxtanalys

Vårt mål är att genom kunskap och analys främja näringslivets hållbara tillväxt. Hör gärna av dig om du är intresserad av att praktisera hos oss.

19 september– 1 oktober 2023

Praktik VT24 - Tankesmedjan Arena idé

Är du intresserad av att lära dig mer om hur en tankesmedjas utredningsverksamhet fungerar? Arena Idé, tankesmedjan inom Arenagruppen, söker praktikanter till varje termin. Vi söker dig som delar våra värderingar och vill delta i vårt arbete med att stimu...

19 september–31 oktober 2023

Praktik VT24 - Kantar Public (samhällsutveckling-utvärdering)

Som praktikant får du arbeta med kollegor som har mångårig erfarenhet av att stötta svenska och internationella myndigheter, kommuner, regioner och ideella organisationer med undersökningar, analyser och utvärderingar.

19 september–29 oktober 2023

Praktik VT24 - Ramboll Management Consulting (konsult/utvärdering)

Ramboll Management Consulting söker nu efter studenter som under våren 2024 vill vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling tillsammans med oss och våra uppdragsgivare.

19 september–15 oktober 2023

Praktik VT24 - New Republic (samhällsutveckling)

New Republic är en public affairs-byrå som arbetar med strategisk kommunikation och rådgivning. Våra uppdrag spänner från att åstadkomma en specifik lagändring eller allmänt större förståelse för en branschs samhällsnytta, till att skapa större synlighet ...

21 september–22 oktober 2023

Praktik VT24 - Delegationen för migrationsstudier (DELMI)

Är du intresserad av att göra praktik inom Regeringskansliet och har migration som specialintresse? Som praktikant hos Delegationen för migrationsstudier (Delmi) får du möjlighet till en spännande praktiktjänstgöring med närhet till både migrationspolitik...

27 september–15 oktober 2023

Fulbright-stipendium sommaren 2024

Fulbright Commission utlyser härmed Study of the U.S. Institutes for European Student Leaders (SUSI) för sommaren 2024. Stipendiet ger möjlighet för svenska studenter som läser på kandidatnivå (undergraduate) i åldrarna 18-25 år vid universitet/högskolor ...

27 september–10 januari 2024

Praktik VT24 - Liberalernas parti- och riksdagskansli

Är du en samhällsintresserad liberal? Vill du veta mer om hur det politiska arbetet i riksdagen går till? Passa i så fall på att söka praktikplats hos Liberalernas parti- och riksdagskansli!

28 september–15 oktober 2023