lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anslagstavla

Praktikplatser, informationsmöten, seminarier, föreläsningar, et cetera

Nedan anslås sådant som är eller som kan vara av specifikt eller allmänt intresse för dig som student såsom praktikplatser, informationsmöten, föreläsningar, seminarier, studentjobb och liknande. Via länkarna når du mer information om respektive inlägg.

Praktik VT21 - Ratio

Är du i slutet av en utbildning inom exempelvis nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi eller företagsekonomi? Sök praktik på forskningsinstitutet Ratio.

17 september–15 november 2020

Praktik VT21 - Sydsvenska handelskammaren

Nu öppnar vi upp för ansökningar till två praktikplatser våren 2021. En med fokus på kommunikation och en med fokus på analys och lobbyarbete.

22 september–31 oktober 2020

Praktik VT21 - Faugert & Co utvärdering

Är du intresserad av samhällsanalys och praktisk erfarenhet av att ta fram analysunderlag och skriva rapport? Vi erbjuder två praktikplatser vid vårt kontor på Östermalm i Stockholm under vårterminen 2021.

23 september–31 oktober 2020

Praktik VT21 - New Republic

Vill du praktisera på ett public affairs-företag som ger strategisk rådgivning och operativt stöd åt företag, myndigheter och organisationer?

14 oktober–15 november 2020

Praktik VT21 - EY offentlig sektor

Vi har nöjet att vårterminen 2021 erbjuda möjlighet till terminspraktik för dig som läser till samhällsvetare eller ekonom. På våra kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm finns specialister med inriktning mot offentlig verksamhet. De nämnda kontoren tar e...

14 oktober– 6 november 2020

Sommarassistent på Ratio 2021

Under sex veckor i perioden juni till augusti får du möjlighet att arbeta tillsammans med seniora forskare i något av Ratios forskningsprojekt. Det är en kreativ och kvalificerad miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning.

14 oktober–24 februari 2021

Ekonomifakta söker föreläsare VT21

Vill du ha ett roligt extrajobb som ger försprång och värdefulla kontakter, utveckla din förmåga att tala inför grupp, möta gymnasieelever med en mycket uppskattad föreläsning?

20 oktober–19 november 2020