lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anslagstavla

Praktikplatser, informationsmöten, seminarier, föreläsningar, et cetera

Nedan anslås sådant som är eller som kan vara av specifikt eller allmänt intresse för dig som student såsom praktikplatser, informationsmöten, föreläsningar, seminarier, studentjobb och liknande. Via länkarna når du mer information om respektive inlägg.

Uppsatstävling 2019 - Konkurrensverket

Konkurrensverkets uppsatstävling är till för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på kandidat-, magister- och masternivå.

13 mars–31 augusti 2019

Praktik HT19 - WSP Advisory (konsultföretag inom samhällsutveckling)

WSP är ett konsultföretag som arbetar med samhällsutveckling. På WSP Advisory genomför vi analyser, utvärderingar samt erbjuder strategi- och processtöd, främst inom områdena ekonomisk tillväxt och regional utveckling, social hållbarhet och innovation och...

13 maj–15 juni 2019

Stipendieutlysning - uppsatser inom hälsoekonomi

​ Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 25 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2018...

14 juni 2019 kl. 00:00–00:00

Macrobond (Malmö) recruit interns to their graduate programme

Join us at Macrobond for a 6-month internship that will prepare you to take the next step in your career!

15 juni 2019 kl. 00:00–00:00

Språkkurs i Tyskland - kostnadsfri sommarkurs

Kostnadsfri folkhögskolekurs med CSN i Tyskland! Under tre veckor i Köln skaffar du dig grunderna i det tyska språket. Språkundervisningen varvas med intressanta studieresor.

17 juni 2019 kl. 00:00–00:00

Uppsatstävling - Konsumentverket

Som student vid högskola eller universitet kan du delta i en uppsatstävling som Konsumentverket och myndighetens vetenskapliga råd nu bjuder in till för fjärde året i rad. De bästa uppsatserna får dela på 50 000 kronor.

30 augusti 2019 kl. 00:00–00:00

Uppsatstävling - KEFU

Rådet för Kommunal Ekonomisk Forskning och Utbildning (KEFU) i Skåne utlyser uppsatstävling inriktad mot kommunernas och landstingens/regionernas utvecklingsarbete rörande ledning, organisation och ekonomi.

18 september 2019 kl. 00:00–00:00