lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktik

Praktik kan ge akademiska poäng inom vissa studieprogram

Inom ramen för Politices kandidatprogrammet och Ekonomie kandidatprogrammet kan praktik ingå som del av studierna och därmed ge akademiska poäng samt inkluderas i en examen från Lunds universitet. Det understryks i kursplanen att praktiken ska utgöras av kvalificerat arbete inom ramen för huvudämnet nationalekonomi. 

Det övergripande syftet med en praktik är att du som student skall få tillfälle att använda de teoretiska kunskaper som du tillgodgjort dig från dina nationalekonomiska studier genom att prova på mer handfasta och konkreta arbetsuppgifter, dvs omsätta teorin till praktik. Utifrån detta kan du få en bättre uppfattning om hur din framtida yrkeskarriär eventuellt kan se ut. Praktiken syftar också till att du skall förvärva nya kunskaper och hitta nya relevanta frågeställningar som är till nytta till dina vidare studier inom nationalekonomi. En viktig del är också att praktiken kan ge kontakter och referenser som kan vara dig till hjälp när du i framtiden söker jobb.
 

Politices kandidatprogrammet
Du som studerar inom politices kandidatprogrammet har möjlighet att genomföra en praktiktermin (30 hp) inom ramen för din utbildning. Praktikterminen ger dig akademiska poäng och kan därmed inkluderas i din examen från Lunds universitet. Praktiken skall ske på heltid under terminstid.

Ansökan till praktikkursen görs inte genom antagning.se utan den sker löpande direkt till relevant institution. Om man planerar en praktiktermin inom programmet så måste denna göras innan man tar ut sin examen.

Behörighetskrav (för praktik via Nationalekonomiska inst.)
- Avslutad grundkurs (30 hp) i statsvetenskap.
- Minst 90 hp i nationalekonomi inkl en kandidatuppsats.

NEKH92 - praktik inom Politices kandidatprogrammet, 1-30 hp, (kursplan)


Ekonomie kandidatprogrammet
Studerar man inom Ekonomie kandidatprogrammet kan man göra praktik inom ramen för programmet. I en examen kan endast 15 hp praktik inkluderas men man kan göra en praktik om 30 hp. Praktiken skall ske på heltid under terminstid.

Ansökan till praktikkursen görs inte genom antagning.se utan den sker löpande direkt till relevant institution. Om man planerar en praktiktermin inom programmet så måste denna göras innan man tar ut sin examen.

Behörighetskrav (för praktik via Nationalekonomiska inst.)
- Minst 105 hp avklarade kurser varav minst 60 hp måste vara nationalekonomi och 30 hp företagsekonomi (det rekommenderas att man inte gör praktik förrrän efter avslutad kandidatuppsats). 

NEKH94 - praktik inom Ekonomie kandidatprogrammet, 1-15 hp, (kursplan)
NEKN95 - praktik inom Ekonomie kandidatprogrammet, 16-30 hp, (kursplan)