lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Finansiell ekonomi

Rekommenderad kursstruktur för en inriktning inom Finansiell ekonomi

Finansiell ekonomi handlar främst om individers möjligheter att fördela sin konsumtion över tid i en föränderlig omgivning, det vill säga att under mer eller mindre slumpmässiga (stokastiska) förhållanden kunna maximera sin konsumtion. Individer som är ovilliga att ta risker önskar vanligtvis hålla en så jämn konsumtion som möjligt mellan olika tidpunkter. För att underlätta detta har ett stort antal finansiella tillgångar utvecklats, t ex riskfria obligationer, aktier och optioner. Det är dessa tillgångar och dess värdering som studeras inom den moderna finansiella teorin.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. 

Kurskatalog - sammanfattning
 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin
1. NEKN34 - Tidsserieanalys, och
1. NEKN83 - Värdering och hantering av finansiell risk, eller
1. NEKP35 - Ekonometrisk teori (15 hp, udda år)

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

År 2 - hösttermin
1. NEKN81 - Grunderna för finansiell ekonomi
1. Valfri kurs
2. NEKN82 - Empirisk finansiell ekonomi
2. NEKN22 - Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande

År 2 - vårtermin
1. NEKP35 - Ekonometrisk teori (15 hp, udda år), eller
1. NEKN34 - Tidsserieanalys, och 
1. NEKN89 - Hantering av finansiell risk

2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå

Examenskrav

Programchef MSc in Economics

Docent Maria Persson
Epost: Maria.Persson@nek.lu.se
Rum: Alfa 1:4091B
Telefon: 046-222 4670

Programkoordinator - allmänna frågor

Utbild. administratör Ulf Persson
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:283
Telefon: 046-222 4290