lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonometri

Rekommenderad kursstruktur för en inriktning inom Ekonometri

Inriktningen inom ekonometri syftar till att ge specialkompetens inom ekonometriska metoder och lämpar sig särskilt bra för studenter som vill arbeta med avancerade ekonometriska analyser och prognoser. För studenter som planerar för en forskarutbildning med ekonometri som specialitet är inriktningen en mycket bra förberedelse.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. 

Kurskatalog - sammanfattning


År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2) - obligatorisk termin från och med HT17
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin - från och med VT18
1. NEKN34 - Tidsserieanalys, och
1. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri (fr.o.m. VT2019), eller
1. NEKPXX - Ekonometrisk teori (15 hp) (udda år fr.o.m. VT2019)

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå


År 2 - hösttermin
1. Valfri kurs
1. Valfri kurs
2. Valfri kurs
2. NEKP22 - Matematiska metoder - dynamisk optimering (udda år), eller
2. Valfri kurs

År 2 - vårtermin
1. NEKPXX - Ekonometrisk teori (15 hp) (udda år fr.o.m. VT2019), eller
1. NEKN34 - Tidsserieanalys, och
1. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri (fr.o.m. VT2019)

2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå


 

 

 

Examenskrav

Programchef MSc in Economics

Docent Erik Wengström
Epost: Erik.Wengstrom@nek.lu.se
Rum: Alfa 1:4024
Telefon: 046-222 0123

Programkoordinator - allmänna frågor

Fil. mag. Rikke Barthélemy
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:279
Telefon: 222 9477