lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonometri

Rekommenderad kursstruktur för en inriktning inom Ekonometri

Inriktningen inom ekonometri syftar till att ge specialkompetens inom ekonometriska metoder och lämpar sig särskilt bra för studenter som vill arbeta med avancerade ekonometriska analyser och prognoser. För studenter som planerar för en forskarutbildning med ekonometri som specialitet är inriktningen en mycket bra förberedelse.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. 

Kurskatalog - sammanfattning


År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin
1. NEKN34 - Tidsserieanalys, och
1. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri, eller
1. NEKP35 - Ekonometrisk teori (15 hp, udda år)

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå


År 2 - hösttermin
1. Valfri kurs
1. Valfri kurs
2. Valfri kurs
2. NEKP22 - Matematiska metoder - dynamisk optimering (udda år), eller
2. Valfri kurs

År 2 - vårtermin
1. NEKP35 - Ekonometrisk teori (15 hp, udda år), eller
1. NEKN34 - Tidsserieanalys, och
1. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri

2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå


 

 

 

Examenskrav

Programchef MSc in Economics

Docent Maria Persson
Epost: Maria.Persson@nek.lu.se
Rum: Alfa 1:4091B
Telefon: 046-222 4670

Programkoordinator - allmänna frågor

Utbild. administratör Ulf Persson
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:283
Telefon: 046-222 4290