lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonom-historisk profil

Kursstruktur inom "Kina"-programmet om man följer den ekonom-historiska profilen

Studenter med en ekonom-historisk profil inom programmet kommer att ges de teoretiska och empiriska verktyg som krävs för att analysera ekonomiska problemställningar relaterade till den kinesiska ekonomin.

Inom den ekonom-historiska profilen läser studerna dels kurser som är specifika för profilen, dels kurser som är gemensamma för båda profilerna.


Hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN74 - Kinas ekonomi
1. EKHM62 - Econometrics (kursplan)
2. EKHM73 - Research Design (kursplan)
2. EKHM70 - China and the Asia Pacific Economy (kursplan)

Vårtermin
1. NEKN75 - Inst., mark. och företag i ett kinesiskt sammanhang
1. Valfri kurs i  ekonomisk historia (kurslista)

2. Magisteruppsats