lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Magisterprogram i finans

Programmet bygger på tidigare studier i finansiell ekonomi och riktas mot studenter med en kandidatexamen i nationalekonomi eller företagsekonomi. Studenten ges utökade kunskaper inom områden relaterade till finansiellt beslutsfattande. Programmet förebereder studenten för en karriär inom den finansiella sektorn såsom kommersiella banker och investmentbanker, försäkringsbolag, offentliga myndigheter och större företag.

För en magisterexamen i finans om totalt 60 högskolepoäng läses följande kurser inom ramen för programmet. 


Hösttermin (period 1 resp. 2)

1. NEKN81 - Grunderna för finansiell ekonomi 
1. NEKN92 - Finansiell ekonometri 

2. NEKN82 - Empirisk finansiell ekonomi 
2. NEKN93 - Företagsfinansiering 


Vårtermin

1. NEKN86 - Värdering och hantering av finansiell risk (5 hp)
1. NEKN87 - Räntebärande tillgångar och optioner (5 hp)
1. NEKN94 - Företagsvärdering (5 hp)

2. Magisteruppsats (15 hp)

 

 

 

Programchef

Professor Hossein Asgharian
Epost: Hossein.Asgharian@nek.lu.se
Rum: Alfa 1: 4091A
Telefon: 222 8667

Biträdande programchef

Universitetslektor Jens Forssbaeck
Epost: Jens.Forssbaeck@nek.lu.se
Rum: Alfa 1: 4050B
Telefon: 222 7843

Programkoordinator

Fil. mag. Rikke Barthélemy
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:279
Telefon: 222 9477

 

Faktablad

Magisterprogram i finans (pdf-fil)

 

 

Programplan

Magisterprogram i finans (pdf-fil)