lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Master- och magisterprogram

Program vid Nationalekonomiska institutionen

Genom att läsa ett masterprogram vid Nationalekonomiska institutionen förberder du dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom den offenliga sektorn och inom den privata sektorn. Vi erbjuder dels ett program i nationalekonomi, dels ett  specialiserat program mot finansiell ekonomi och dels ett magisterprogram som fokuserar på dataanalys. En utfärdad kandidatexamen är ett grundläggande krav för program på avancerad nivå

Nationalekonomiska institutionen erbjuder tre program på avancerad nivå som beroende på studentens eget intresse ger olika kompetenser.
 

  • Masterprogram i nationalekonomi,
    2 år, 120 hp.
  • Magisterprogram i finans,
    1 år, 60 hp.
  • Magisterprogram i dataanalys och ekonomi,
    1 år, 60 hp.

 

 

Programkoordinator

Utbild. administratör Ulf Persson
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:283
Telefon: 046-222 4290