lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktionsmöten

Höstterminen 2022

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om du väljer att inte närvara på dessa möten förväntas du på egen hand inhämta den information som meddelas.

 

Uppdateras inför VT23 i december/januari

 

Obligatorisk webbregistrering.
- För kurser som ges period 1: registreringsperiod 22 augusti - 29 augusti.
- För kurser som ges period 2: registreringsperiod 24 oktober - 31 oktober.


Du skall själv registrera dig på dina kurser via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag. Om du inte gör detta förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Information om webbregistrering (pdf-fil)


Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp
Ekonomie kandidatprogrammet.
Måndagen den 29 augusti, kl. 09.15-10.00.
Politices kandidatprogrammet, fristående studenter samt ev. övriga studenter.
Måndagen den 29 augusti, kl. 10.15-11.00.

Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp
(NEKGxx, NEKHxx)
Måndagen den 29 augusti, kl. 14.15-16.00, EC3:210.
 

Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.