lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktionsmöten

Vårterminen 2019

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om man väljer att inte närvara på dessa möten förväntas man på egen hand inhämta den information som meddelas.

 

Obligatorisk webbregistrering för alla studenter: 7 jan - 21 jan 2019*
Vi använder LU:s webbregistrering, vilket innebär att du själv måste registrera dig på dina kurser via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag som är den 21 januari 2019. Om du inte gör detta förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

* Notera att du skall registrera dig senast den 21 januari även på kurser som börjar andra halvan av terminen. Uppsatskurserna är undantagna då de har registreringsperiod 18 mars - 25 mars. 


Information om webbregistrering (pdf-fil)


Introduktionsmöten VT2019

Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp

Måndagen den 21 januari, 09.15-10.00, Crafoordsalen
- Politices kandidatprogrammet,
- PPE-programmet
- Fristående kurs

Måndagen den 21 januari, 10.15-12.00, Kårhusets aula
- Ekonomie kandidatprogrammet (introduktionsmöte till NEKA12 samt informationsmöte med programledningen inför termin 2)


Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp
(NEKGxx, NEKHxx)
Måndagen den 21 januari, kl. 14.15, EC3:210.


Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev

Informationsbrev (pappersbrev och/eller elektroniskt) skickas ut till alla antagna studenter efter andra urvalet. Nedan återfinns dessa brev i pdf-format.

Informationsbrev - PDF