lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktionsmöten

höstterminen 2018

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om man väljer att inte närvara på dessa möten förväntas man på egen hand inhämta den information som meddelas.

 

Obligatorisk webbregistrering för alla studenter: 20 aug - 3 sept 2018
Vi använder LU:s webbregistrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig på dina kurser via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag som är den 3 september. Om du inte gör detta förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Notera att du skall registrera dig senast den 3 september även på kurser som börjar andra halvan av terminen.


Information om webbregistrering (pdf-fil)


Introduktionsmöten HT2018

Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp

Måndagen den 3 september, 09.15-10.00, Crafoordsalen
- Politices kandidatprogrammet,
- PPE-programmet
- Fristående kurs

Måndagen den 3 september, 10.15-12.30, Kårhusets aula
- Ekonomie kandidatprogrammet (introduktionsmöte och informationsmöte med programledningen inför termin 2)


Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp
(NEKGxx, NEKHxx)
Måndagen den 3 septemberi, kl. 14.15, EC3:210.


Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev

Informationsbrev (pappersbrev och/eller elektroniskt) skickas ut till alla antagna studenter efter andra urvalet. Nedan återfinns dessa brev i pdf-format.

Informationsbrev - PDF