lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktionsmöten

Höstterminen 2023

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om du väljer att inte närvara på dessa möten förväntas du på egen hand inhämta den information som meddelas.

 

Obligatorisk webbregistrering.
- För kurser som ges period 1: registreringsperiod 21 augusti - 28 augusti.
- För kurser som ges period 2: registreringsperiod 20 oktober - 27 oktober.


Du skall själv registrera dig på dina kurser via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag. Om du inte gör detta förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Information om webbregistrering (pdf-fil)


Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp
Ekonomie kandidatprogrammet.
Måndagen den 28 augusti, kl. 09.15-10.00, Crafoordsalen.
Politices kandidatprogrammet, fristående studenter samt ev. övriga studenter.
Måndagen den 28 augusti, kl. 10.15-11.00, Crafoordsalen.

Inför den första delkursen i mikroekonomi
- Johanna och Seth diskuterar hur man bäst förbereder sig inför kursen med föreläsaren Andreas Bergh.

Tips vi önskar att någon hade gett oss innan vi började kursen i mikroekonomi.  


Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp
(NEKGxx, NEKHxx)
Måndagen den 28 augusti, kl. 11.15-12.00, Crafoordsalen
 

Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.


Kurser för livslångt lärande, distans
(NEKA81, NEKA82, NEKA83, NEKA84)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.