lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktionsmöten

höstterminen 2021

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om du väljer att inte närvara på dessa möten förväntas du på egen hand inhämta den information som meddelas.

 

Eventuella fortsatta restriktioner under HT21 pga Covid-19
Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset. Baserat på i dag gällande rekommendationer är Lunds universitets avsikt att det ska ske en stegvis återgång till normal undervisning under höstterminen. Ambitionen är att återgången ska vara helt genomförd till den 1 november, men allt måste ske inom ramen för regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

De kurser som inleder höstterminen kommer troligen att behöva påbörjas antingen med online-undervisning eller med en blandform där vissa moment sker online och vissa moment sker på campus. Vår ambition är att återgå till normal campus-undervisning så snart det är möjligt och inom ramen för rekommendationerna. Alla studenter uppmanas därför att vara på plats i Lund vid terminsstart.  

 

Obligatorisk webbregistrering.
- För kurser som ges period 1: registreringsperiod 23 augusti - 30 augusti.
- För kurser som ges period 2: registreringsperiod 25 oktober - 1 november.


Du skall själv registrera dig på dina kurser via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag. Om du inte gör detta förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Information om webbregistrering (pdf-fil)


Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp - Zoom-möte
- Måndagen den 30 augusti, kl. 09.15-10.00, Zoom.
(Länken till Zoom-mötet kommer att finnas som ett anslag på Canvas-sidan för NEKA12 - Mikroekonomisk teori med tillämpningar.)


Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp - Zoom-möte
(NEKGxx, NEKHxx)
- Måndagen den 30 augusti, kl. 14.15-16.00, Zoom.
(Länken till Zoom-mötet kommer att finnas som ett anslag på Canvas-sidan för respektive kurs.)
 

Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.