lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktionsmöten

Vårterminen 2023

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om du väljer att inte närvara på dessa möten förväntas du på egen hand inhämta den information som meddelas.

 

Obligatorisk webbregistrering.
- För kurser som ges period 1: registreringsperiod 9 januari - 16 januari.
- För kurser som ges period 2: registreringsperiod 15 mars - 22 mars.


Du skall själv registrera dig på dina kurser via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag. Om du inte gör detta förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Information om webbregistrering (pdf-fil)


Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp
Ekonomie kandidatprogrammet.
Måndagen den 16 januari, kl. 09.15-10.00.
Politices kandidatprogrammet, fristående studenter samt ev. övriga studenter.
Måndagen den 16 januari, kl. 10.15-11.00.

Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp
(NEKGxx, NEKHxx)
Måndagen den 16 januari, kl. 14.15-16.00, EC3:210.
 

Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.

Allmän uppsatsinformation
Tisdagen den 31 januari, kl. 14.15-16.00, EC3:211.