lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktionsmöten

höstterminen 2017

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om man väljer att inte närvara på dessa möten förväntas man på egen hand inhämta den information som meddelas.

 

Uppdateras inför VT18 under december månad.


Obligatorisk webb-registrering för alla studenter: 14 aug - 28 aug 2017
Du måste registrera dig för att behålla din plats på din utbildning. Vi använder oss av LU:s webb-registrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag. Om du är antagen med villkor måste du kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.


Information om webb-registrering


Introduktionsmöten
Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp

Måndagen den 28 augusti 2017, kl. 09.15-10.00, Crafoordsalen
- Ekonomie kandidatprogrammet.

Måndagen den 28 augusti 2017, kl. 10.15-11.00, Crafoordsalen
- Politices kandidatprogrammet,
- PPE-programmet,
- Övriga program,
- Fristående kurs.
 

Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp
(NEKGxx, NEKHxx)
Måndagen den 28 augusti 2017, kl. 14.15, EC3:210.


Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.