lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kandidatexamen

Ansökan om examen

Efter avslutade studier ansöker du om din examen från Examensavdelningen vid Lunds universitet, och de kan också ge ytterligare information vid behov.

För en kandidatexamen med nationalekonomi som huvudämne krävs 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp inom nationalekonomi enligt följande:
- 30 hp grundkurs.
- 45 hp fördjupningskurser (varav NEKG21 och NEKG31 måste ingå då de är behörighetskrav för uppsatsen)
- 15 hp kandidatuppsats.

Nationalekonomi kan utgöra huvudämne i följande kandidatexamina:
 

Filosofie kandidatexamen (fil. kand.)
(Degree of Bachelor of Science - major in Economics)
För att få utfärdat en fil. kand. med nationalekonomi som huvudämne krävs:
- 90 hp i nationalekonomi enligt ovan,
- 90 hp i andra valfria ämnen.

 

Politices kandidatexamen (pol. kand.)
(Degree of Bachelor of Science in Politics and Economics - major in Economics)
En pol. kand.-examen kan erhållas antingen genom att följa pol. kand.-programmet eller genom att läsa motsvarande kurser som fristående eller inom annat program. För en pol. kand.-examen krävs:
- 90 hp i nationalekonomi enligt ovan,
- 30 hp statsvetenskap,
- 30 hp i samhällsgeografi alt. statistik alt. handelsrätt alt. företagsekonomi alt 15 hp statistik + 15 hp handelsrätt,
- 30 hp i andra valfria ämnen.

 

Filosofie kandidatexamen (fil. kand.) i filosofi, statsvetenskap och ekonomi (PPE-examen)
(Degree of Bachelor of Arts alt. Science in Philosophy, Politics and Economics)
En PPE-examen kan erhållas genom att läsa PPE-programmet. För examen krävs:
- 90 hp nationalekonomi enligt ovan (inkl PPE-gemensamma uppsatsinslag),
- 60 hp praktisk filosofi (inkl. PPE-gemensamma inslag),
- 30 hp statsvetenskap.

 

Ekonomie kandidatexamen (ekon. kand.)
(Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - major in Economics)
En ekonomie kandidatexamen kan tas genom att följa ekonomie kandidatprogrammet eller genom att läsa motsvarande kurser som fristående eller inom annat program. För en ekon. kand.-examen krävs:
- 90 hp i nationalekonomi enligt ovan,
- 30 hp företagsekonomi,
- 15 hp statistik,
- 15 hp juridisk översiktskurs,
- 30 hp i andra valfria ämnen.