lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Rekommenderade utbildningsinriktningar

Nationalekonomi 31-90 hp

Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet erbjuder olika utbildningsinriktningar inom grundutbildningen i nationalekonomi. Var och en av dessa syftar till att förbereda studenten inför högre studier i ämnet och ge en utbildning för väldefinierade uppgifter på arbetsmarknaden.

Det rekommenderas att studier på fördjupningsnivå följer en strukturerad inriktning men man kan naturligtvis också kombinera ihop kurser efter tycke och smak och skapa sin egen inriktning samt läsa fler eller andra kurser än de rekommenderade.

Naturligtvis kan man även läsa enstaka kurser på fördjupningsnivå. Det enda som krävs är att man uppfyller förkunskapskraven för kursen (kurserna) man vill läsa.

De inriktningar som erbjuds på fördjupningsnivå är:

  • Finansiell ekonomi
  • Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi
  • Makroekonomi
  • Mikroekonomi 
  • Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi