lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ansökan

Ansökningsprocessen till forskarutbildningen, som börjar under hösten, öppnar i december året innan. Vi meddelar antagningsbesluten under första halvan av mars. Under de senaste åren har vi antagit 5-9 doktorander varje år.


Krav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildningen måste studenten antingen ha avlagt en magisterexamen eller ha genomfört 240 hp studier, varav minst 60 hp på avancerad nivå. I båda fallen ska studenterna ha minst 90 hp i nationalekonomi varav minst 15 hp ska vara självständigt examensarbete.

Resultat från Graduate Record Examination (GRE) eller Graduate Management Admission Test (GMAT) krävs inte, men sökande (framför allt från utanför EU) rekommenderas starkt att inkludera testresultat från något av dessa test. i sin ansökan. Bevis på förmåga i engelska (som Test of English as a Foreign Language (ToEFL)) om du inte har engelska som modersmål eller tidigare har tagit en akademisk examen vid ett engelsktalande universitet.


Ekonomiskt stöd

Undervisning är gratis och doktoranden får en doktorandanställning vid instutitionen. Studenten förväntas i allmänhet delta i institutionstjänstgöring (t.ex. undervisning) upp till 20% av tiden från det andra studieåret och framåt. Ekonomiskt stöd är tillräckligt för att betala för studenternas konsumtionsbehov (bostad, kost, böcker etc.) under hela studietiden. 

Ansökan till doktorandutbildning 2024  öppnar i december 2023

 

 

Dokument som behövs till ansökan

Dessa dokument behöver laddas ner och därefter fyllas i och kompletteras till ansökan. 

Complementary Information (PDF)

Form for Recommendations (PDF) (to be filled in by the one giving the reference)