lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskarutbildning

vid nationalekonomiska institutionen

Nationalekonomiska institutionen erbjuder en forskarutbildning som ger studenterna fördjupade kunskaper i ekonomisk teori och analytiska metoder. Studenter lär sig hur man utför teoretisk och empirisk forskning på högsta nivå genom kurser, seminariedeltagande och handledd forskning.

Som doktorand blir du en del av en levande och dynamisk forskargemenskap. Varje år antas cirka 5-9 studenter till forskarutbildning.

Sista antagningsdatum är vanligtvis i slutet av januari varje år och programmet börjar i slutet av augusti. Alla studenter är fullt finansierade och får lön från programmets start. Programmet består av fyra års heltidsstudier, men eftersom de flesta studenter undervisar upp till 20 % av sin tid är programmet i praktiken närmare 5 år.

Efter avslutad forskarutbildning går många vidare till framgångsrika akademiska karriärer, andra till verksamheter inom näringsliv och offentlig förvaltning.