lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tidigare

Siblings’ gender and inheritance customs shape educational attainment in sub-Saharan Africa

Trots förbättringar i vissa andra utvecklingsregioner kvarstår könsskillnaden i utbildningsnivå i Subsahariska Afrika. Om föräldrar ägnar mer resurser åt att utbilda sina söner, borde det innebära negativa konsekvenser för syskonens utbildning att ha en bror.

Ny forskning visar att vilken typ av arvsed som praktiseras avgör huruvida detta stämmer. Den negativa effekten av att ha en bror beror på om den dominerande seden är att arv går från fäder till söner eller inte. Resultaten presenteras i en ny avhandling från nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan.


Så slår de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland

Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina förklarar nationalekonomen Fredrik NG Andersson hur de ekonomiska sanktionerna slår mot Ryssland, såväl mot befolkningen som mot företag, banker och den ryska centralbanken.