lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Institutionsstyrelsen

Nationalekonomiska institutionens styrelse

Styrelseledamöter, ordinarie

för mandatperioden 2021–2023

Joakim Gullstrand, Prefekt, ordförande
Fredrik NG Andersson, Docent                                                                                 Jens Forssbaeck, Universitetslektor                                                                   Åsa Hansson, Docent
Erik Wengström, Professor                                                                            Joakim Westerlund, Professor
Marie Pihl, Utbildningsadministratör
Jonas Lundstedt, Doktorand
Studeranderepresentant Lundaekonomerna

Styrelseledamöter, suppleanter

Petter Lundborg, Professor                                                                            Therese Nilsson, Docent
Anders Vilhelmsson, Docent                                                                              Karin Bergman, Universitetslektor
Olga Lark, Doktorand
Studeranderepresentant Lundaekonomerna

          

Om styrelsen

Styrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens verksamhet, följer upp denna och beslutar i frågor som överlämnats till styrelsen.

Styrelsen har 9 ledamöter och 6 suppleanter.

Ordförandeskapet i styrelsen innehas av prefekten. Vidare finns fem representanter för lärare, en representant för teknisk administrativ personal och tre representanter för de studerande av vilka minst en bör representera de forskarstuderande. 

Prefekt och studierektor är ansvariga för den direkta ledningen av institutions-arbetet och för att styrelsens beslut verkställs.