lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studieadministration

Om man har frågor om kursregistrering, resultatrapportering eller tentamina bör man i första hand kontakta en utbildningsadministratör enligt nedan. För frågor om hur man kan lägga upp sin utbildning, om kurser eller liknande kontaktar man med fördel institutionens studievägledare. För frågor av annan karaktär såsom övergripande kursutbud, dispenser eller liknande vänder man sig till studierektorn för grundutbildningen.

Utbildningsadministratör Azra Padjan
Epost: Azra.Padjan@nek.lu.se
Rum: EC1:287
Telefon: 222 8663

• Antagning och reservantagning (ej distanskurser, ej program)
• Kursregistreringar (ej distans, ej uppsatser)
• Resultatrapportering
• Tentamenshantering


Utbildningsadministratör Peter Schüller
Rum: EC1:286
Telefon: 222 3608
Telefontid: måndag – torsdag 9-14 

• Uppsatsadministration
• Administration av distanskurser
• Antagning och reservantagning till distanskurser

Kandidatuppsats
Uppsats på avancerad nivå
Distanskurser


Studievägledare Mårten Wallette
Epost: Studievagledare@nek.lu.se
Rum: EC1:289
Telefon: 222 8675

• Vägledning och rådgivning angående studier i nationalekonomi
• Behörighetsfrågor, tillgodoräknanden och liknande frågeställningar
• Kontaktperson för studenter med funktionsnedsättningar

Studievägledning

 

Adress

Besöksadress
Tycho Brahes väg 1
Lund
Postadress
Box 7082
220 07 Lund