lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Institutionsledning

Prefekt och studierektorer är ansvariga för den direkta ledningen av institutionsarbetet och för att styrelsens beslut verkställs.

Prefekt
Professor Joakim Gullstrand

 

Telefon: 046-222 93 97

E-post: joakim.gullstrand@nek.lu.se

Mer information

Studierektor forskarutbildningen
Professor Erik Wengström

 

Phone: +46 46 222 01 23

E-mailerik.wengstrom@nek.lu.se

 

Studierektor grundutbildningen
Fil dr Pontus Hansson

 

Telefon: 046-222 79 14

E-post: Pontus.Hansson@nek.lu.se

Administrativ chef
Anna Marciniak

 

Telefon: 046-222 96 04

E-post: anna.marciniak@nek.lu.se

Institutionens ledning

Institutionen leds av prefekten och institutionsstyrelsen.

Styrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens verksamhet, följer upp denna och beslutar i frågor som överlämnats till styrelsen.

Styrelsen har 9 ledamöter och lika många suppleanter. Ordförandeskapet i styrelsen innehas av prefekten. Vidare finns fyra representanter för lärare, en representant för teknisk administrativ personal och tre representanter för de studerande av vilka minst en bör representera de forskarstuderande.