lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i nationalekonomi: Sanna Ericsson

Disputation

Sanna Ericsson vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Sanna Ericsson har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Reaching for Equality: Essays in Education and Gender Economics.

Fakultetsopponent är Andreas Kotsadam, Frisch Centre, Oslo universitet.

Läs mer om avhandlingen

Disputationen kommer att genomföras i EC3:210 dock endast för inbjudna, man kan även delta på disputationen genom Zoom - anmäl er senast den 14 maj för att få inbjudan till zoom-mötet: Anmälan 

 
15 maj 2020
10:15–12:00

Lokal

EC3:210
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund