lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i nationalekonomi: Kristoffer Persson

Disputation

Kristoffer Persson vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Kristoffer Persson har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Essays on Expectations: Information, Formation and Outcomes.

Fakultetsopponent är associate professor Michael Bergman, Köpenhamns universitet.

Läs mer om avhandlingen

 
27 mars 2020
10:15–12:00

Lokal

EC3:211
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund