lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Presentationer från SHEA-konferensen 2014

 

Listan med presentationer fylls på allt eftersom de skickas in till konferensansvariga.

 

Parallellsession B
Thomas Davidson:
Hälsoekonomiska analyser för insatser til sköra äldre - SBU:s projekt inom äldreområdet.

Audun Ohna:
Towards a Consistent Use of Cost of Added Life-Years by TLV.

 

Parallellsession C
Elvira Andersson:
Income Receipt and Mortality – Evidence from Swedish Public Sector Employees.

Sofie Gustafsson:
Pharmaceuticals – An Analysis Based on Swedish Real-Life Data.

 

Parallellsession D
Johanna Svensson:
The Implications of Experience-Based Versus Hypothetical Health State Valuations in Health Economic Evaluations.

Inna Feldman:
Changes in Lifestyle Risk Factors: Health and Economic Impact as Estimated by the Population Based RSH model.

Karoline Jeppsson Wallace:
EVPI Curves in Practice.

 

Parallellsession F
Margareta Dackehag:
Costly Continuity? An Analysis of Care Continuity and Care Consumption in Sweden.

Sofia Sveréus:
Lurad av medelvärdet. Motsatt trend i fördelning av husläkarbesök över inkomstgrupper om individ- istället för områdesinkomstdata används.
 

Postersession A
Vibeke Sparring:
Excess Costs of Medical Care 1, 8, 15 and 24 Years After Diagnosis of Diabetes: Estimates From Young and Middle-Aged Incidence Cohorts in Sweden.

Ida Lovén:
Labor Market Consequences of Growing Up With Type 1 Diabetes.

Kristian Neovius:
Cost-Effectiveness Analysis of Wet and Ready-to-Use Catheters.

 

Postersession B
Thomas Eriksson:
Introduktion av klinikläkemedel – vilka goda exempel finns att lyfta fram?

Mattias Öhman: 
How Does the Revelation of Ill-Health Affect Individuals' Subjective Well-Being? Evidence from a Screening-Program for Abdominal Aortic Aneurysm Using a Regression Discontinuity Design.

Krister Järbrink:
Hälsoekonomisk utvärdering av intensiv multimodal rehabilitering för patienter med kronisk smärta.

Cecilia Franzén:
Hälsoekonomisk medvetenhet bland tandläkarstudenter.

Filipa Sampaio:
Is it Worth the Money? A Health Economic Evaluation of National Parenting Program in Sweden.

Ida Svederud:
Patient Perspectives on Centralisation of Low Volume, Highly Specialised Procedures in Sweden.

 

Temasession B
Martin Henriksson och Kasper Munk Johannesen: 
(Re)considering a Coherent Approach to Operationalize an Appropriate Perspective in Economic Evaluation in Sweden.

Joakim Ramsberg:  
Do the Right Thing – Perspective Matters.

Mark Sculpher:  
Societal Perspective in Economic Evaluation: Easier Said than Done?

 

Temasession C
Emelie Heintz:
Systematiska översikter av hälsoekonomiska utvärderingar – hur gör man och vad är det värt?Temasession D
Christian Asseburg:
Det internationella Mount Hood-samarbetet.