lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Om SHEA

Tredje nationella hälsoekonomiska konferensen, Lund 2014

Svensk förening för hälsoekonomi, SHEA, bildades 2010 för att stödja utvecklingen av hälsoekonomi i Sverige.

Hälsoekonomi innebär teoretisk och empirisk ekonomisk analys av hälsa och sjukvård med hjälp av allmänna eller specifikt utvecklade ekonomiska metoder. Hälsoekonomi kräver ofta tvärvetenskapligt samarbete.

SHEA har till uppgift att främja
• utvecklingen av hälsoekonomi som vetenskaplig disciplin
• utvecklingen av hälsoekonomi som teoretisk och tillämpad vetenskap
• användningen av hälsoekonomisk metodik och kunskap i samhället
• spridningen av information om hälsoekonomiska forskningsresultat
• utbildning och kompetensutveckling i hälsoekonomi
• internationellt samarbete inom det hälsoekonomiska området

Vill du veta mer om SHEA, planerade aktiviteter, medlemskap i föreningen och konferensen, gå in på föreningens hemsida, www.sfhe.se .