lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Abstrakt och temasessioner

Tredje nationella hälsoekonomiska konferensen, Lund 2014

Välkommen att skicka in abstrakt om planerade, pågående eller nyss avslutade forskningsprojekt och studier som knyter an till hälsoekonomiska metoder och synsätt. Såväl teoretiska som empiriska bidrag välkomnas. Abstrakt ska innehålla information om författare och affiliering, studiens eller forskningsprojektets titel samt en sammanfattning. Själva sammanfattningen ska inte överskrida 400 ord.

Deadline för inlämning av abstrakt är förlängd till den 12 januari 2014.

Skicka in abstrakt

Konferensen bjuder också in deltagare att skicka in förslag på temasessioner. Förslaget ska innehålla information om namn på temaorganisatören och andra medverkande samt affiliering, preliminär titel på temat och respektive bidrag och sammanfattning av temat. Sammanfattningen ska inte överskrida 400 ord.

Deadline för inlämning av förslag på temasessioner är 1 december 2013.

Skicka in förslag till temasessioner