lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tredje nationella hälsoekonomiska konferensen

Lund 2014

SHEA, Svensk förening för hälsoekonomi

Svensk förening för hälsoekonomi, SHEA, bildades 2010 för att stödja utvecklingen av hälsoekonomi i Sverige.

Nationella hälsoekonomiska konferensen

Två nationella hälsoekonomiska konferenser har ägt rum, i Göteborg 2012 och i Linköping 2013 och attraherat över 130 deltagare från universitet, regioner och landsting, myndigheter och näringsliv.

Tredje nationella hälsoekonomiska konferensen kommer att äga rum 20-21 mars 2014 i Lund. Start 12:30 den 20 mars (registrering från 11:30), avslut 15:00 den 21 mars.

Programmet består av inbjudna föreläsare, seminarier och fria föredrag. Prof. Edward Norton, University of Michigan, håller ett föredrag om ”economics of ageing and elderly care” (för mer information, se Talare).

Prof. Jonas Schreyögg, Hamburg Center for Health Economics University of Hamburg, kommer att dela med sig av tyska erfarenheter på en session om utvecklingen av hälsoekonomi som disciplin i Sverige.

Lokal

Konferensen arrangeras på Ekonomihögskolan
Holger Crafoords Ekonomicentrum
Tycho Brahes väg 1
220 07 Lund

Ekonomihögskolan ligger ca 2 km från Lunds centrum
Hitta till Ekonomihögskolan, Holger Crafoords Ekonomicentrum 

Konferensmiddag

Konferensmiddagen serveras i anrika AF borgen (karta)
Sandgatan 2
223 50 Lund