lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tidigare aktiviteter


Årlig SNEE-konferens om handel och ekonomisk integration

24 november

Grand Hotel, Lund


SNEE arrangerar tillsammans med Knut Wicksells centrum en konferens i Lund den 29-30 september: 

KWC/SNEE Conference on Sustainable Finance

• Grand Hotel Lund
• Torsdag - fredag 29-30 september, 2022

Keynote Speaker: Stefano Battiston, University of Zurich


 

Gästföreläsning

Anders Ahnlid, Generaldirektör på Kommerskollegium

Titel: "The global trading system in the shadow of war"

20 september, Lund

För att inspirera studenter att arbeta med frågor om europeisk ekonomisk integration kommer Anders Ahnlid att hålla en gästföreläsning för alla studenter (kandidat och master) som läser kurser i ekonomisk integration vid Lunds universitet.


 

Nedan finns tidigare års SNEE konferensers program för nedladdning

2022 program

2021 program

2020/2021 program

2019 program

2018 program

2017 program

 2016 program