lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Svenska nätverket för Europaforskning i ekonomi

SNEE

 

Svenska nätverket för Europaforskning i ekonomi organiseras på uppdrag av den svenska regeringen, och sköts av Lunds universitet, genom den nationalekonomiska institutionen.

Vi har som mål att samla forskare vid svenska universitet som arbetar med Europaforskning ur ett ekonomiskt perspektiv. För att uppnå detta arrangerar vi bland annat årliga forskningskonferenser om Europaintegration som både samlar svenska och utländska forskare med syftet att främja stark forskning, och hjälper intressenter inom t.ex. myndighetsvärlden och näringslivet förstå hur forskningsfronten på området utvecklas.