lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Makroekonomi

 

Nationalekonomiska institutionen har en lång tradition inom makroekonomi. 

Makroekonomisk forskning vid institutionen har under lång tid behandlat finans- och penningpolitiska frågor. Forskningen har bland annat studerat förutsättningarna för att bedriva en aktiv stabiliseringspolitik i en liten och öppen ekonomi som den svenska. Även frågor kring hur globaliseringen och utvecklingen av de finansiella marknaderna har påverkat effekten av finans- och penningpolitiken på den ekonomin har analyserats.

Under senare tid har även hållbarhetsfrågor fått ett större fokus i forskningen genom flera nationella och internationella forskningsprojekt. Bland annat har frågor kring finansiell stabilitet belysts. Forskningen har även studerat hur en klimatomställning av ekonomin kan gå till samt vilka styrmedel som krävs för att skapa förutsättningar för en klimatomställning.

Forskningen har både en empirisk och teoretisk inriktning.

Kontakt

Fredrik N G Andersson
Docent

fredrik_n_g.andersson@nek.lu.se
Telefon: +46 46 222 46 44