lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi

International Economics handlar om orsaker och konsekvenser av ekonomiska transaktioner, såsom handel och utländska direktinvesteringar, mellan länder.