lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser på avancerad nivå i nationalekonomi

Kurser kan läsas som fristående eller inom program

På avancerad nivå erbjuder Nationalekonomiska institutionen ett stort antal kurser, metodkurser såväl som mer tillämpade kurser, inom de inriktningar som introducerades på grundnivå (31-90 hp). Målet med kurserna är att ge fördjupade kunskaper i ekonomisk teori inom den valda inriktningen samt att ge förmåga att självständigt och kritiskt handskas med empiriskt material och tillämpa en vetenskaplig analysmetod samt att klart disponera och redovisa analysresultaten i ett specialarbete.

Se länkar nedan för mer information om respektive kurs vad gäller exempelvis innehåll, behörighetskrav och kursplan. Notera att det ibland kan ske avsteg från nedanstående kurslista. De kurser som anges på www.antagning.se är de kurser som ges en viss termin.


Litteraturlista VT16
Litteraturlista HT16
Litteraturlista VT17

 

Alla kurser ges på engelska om inte annat anges.
För engelska versioner av kursplanerna se kurssidan på engelska

Kurskatalog - sammanfattning (pdf-fil)


Kursstrukturen nedan kommer att ändras lite inför läsåret 2017/2018. Information om den nya strukturen kommer att meddelas på denna sida under senast februari vt17. 

 

Kursutbud höstterminer
September-oktober

NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys,  7,5 hp 
NEKN31 - Avancerad ekonometri,  7,5 hp 
NEKN81 - Grunderna för finansiell ekonomi,  7,5 hp
NEKP31 - Matematiska metoder - statisk optimering,  7,5 hp 
NEKP51 - Avancerad offentlig ekonomi,  7,5 hp 

November-januari
NEKN22 - Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande,  7,5 hp 
NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri,  7,5 hp 
NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys,  7,5 hp 
NEKN42 - Tillämpad internationell makroekonomi,  7,5 hp 
NEKN64 - Avancerad arbetsmarknadsekonomi,  7,5 hp  (ges jämna år)
NEKN73 - Avancerad utvecklingsekonomi,  7,5 hp 
NEKN74 - Kinas ekonomi,  7,5 hp 
NEKN82 - Empirisk finansiell ekonomi,  7,5 hp 
NEKP21 - Mikroekonomi - individuella val,  7,5 hp 
NEKP32 - Matematiska metoder - dynamisk optimering, 7,5 hp (ges udda år)
NEKP33 - Statistiska metoder för ekonometri,  7,5 hp (ges jämna år)
NEKP81 - Finansiell ekonomi i kontinuerlig tid,  7,5 hp (ges ej ht16)

NEKN01 - Examensarbete - magisternivå,  15 hp 
NEKN06 - Examensarbete magister - hälsoekonomi, 15 hp (kursplan)
NEKP01 - Examensarbete - masternivå,  15 hp 


Kursutbud vårterminer
Januari-mars
NEKN34 - Tidsserieanalys,  7,5 hp 
NEKN51 - Ekonomisk utvärdering,  7,5 hp 
NEKN61 - Avancerad hälsoekonomi,  7,5 hp 
NEKN71 - Avancerad kurs i ekonomisk integration,  7,5 hp 
NEKN72 - Avancerad handelsteori,  7,5 hp 
NEKN75 - Inst., marknader ... i ett kinesiskt sammanhang,  7,5 hp 
NEKN83 - Värdering och hantering av finansiell risk,  7,5 hp
* Se nedan för information om NEKN83
NEKP22 - Mikroekonomi - strategisk interaktion,  7,5 hp (ges jämna år)
NEKP34 - Ekonometrisk teori,  7,5 hp (ges udda år)
NEKP41 - Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs,  7,5 hp (ges jämna år)
NEKP42 - Internationell makroekonomisk teori,  7,5 hp (ges udda år)
 

April-juni
NEKN01 - Examensarbete - magisternivå,  15 hp
NEKN06 - Examensarbete magister - hälsoekonomi, 15 hp (kursplan)
NEKP01 - Examensarbete - masternivå,  15 hp 

 

* Ett begränsat antal platser finns på NEKN83. Ansökan senast 21 januari via epost till studierektor Pontus Hansson: pontus.hansson@nek.lu.se
 

 

Kursutbud höstterminer - från och med HT2017 (preliminärt)
September-oktober

NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys,  7,5 hp 
NEKN32 - Matematiska metoder - avancerad kurs,  7,5 hp
(ej sökbar via antagning.se inför HT17)  
NEKN61 - Avancerad hälsoekonomi,  7,5 hp (fr.o.m. HT2018)
NEKN71 - Avancerad kurs i ekonomisk integration,  7,5 hp (fr.o.m. HT2018)
NEKN74 - Kinas ekonomi,  7,5 hp 
NEKN81 - Grunderna för finansiell ekonomi,  7,5 hp
NEKP21 - Mikroekonomi - individuella val,  7,5 hp (fr.o.m. HT2018)
NEKP51 - Avancerad offentlig ekonomi,  7,5 hp 

November-januari
NEKN22 - Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande,  7,5 hp 
NEKN31 - Avancerad ekonometri,  7,5 hp 
NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri,  7,5 hp (t.o.m. HT2017)
NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys,  7,5 hp 
NEKN42 - Tillämpad internationell makroekonomi,  7,5 hp 
NEKN51 - Ekonomisk utvärdering,  7,5 hp (fr.o.m. HT2018)
NEKN73 - Avancerad utvecklingsekonomi,  7,5 hp 
NEKN82 - Empirisk finansiell ekonomi,  7,5 hp 
NEKP21 - Mikroekonomi - individuella val,  7,5 hp (t.o.m. HT2017)
NEKP32 - Matematiska metoder - dynamisk optimering, 7,5 hp (ges udda år)

NEKN01 - Examensarbete - magisternivå,  15 hp 
NEKN06 - Examensarbete magister - hälsoekonomi, 15 hp (kursplan)
NEKP01 - Examensarbete - masternivå,  15 hp 

 

Kursutbud vårterminer - från och med VT2018 (preliminärt)
Januari-mars

NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri,  7,5 hp (fr.o.m. VT2019)
NEKN34 - Tidsserieanalys,  7,5 hp 
NEKN64 - Avancerad arbetsmarknadsekonomi,  7,5 hp  (ges udda år)
NEKN72 - Avancerad handelsteori,  7,5 hp 
NEKN75 - Inst., marknader ... i ett kinesiskt sammanhang,  7,5 hp 
NEKN83 - Värdering och hantering av finansiell risk,  7,5 hp
NEKP22 - Mikroekonomi - strategisk interaktion,  7,5 hp (ges jämna år)
NEKP41 - Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs,  7,5 hp (ges jämna år)
NEKP42 - Internationell makroekonomisk teori,  7,5 hp (ges udda år)
NEKPXX - Ekonometrisk teori, 15 hp (ges udda år fr.o.m. VT2019)

April-juni
NEKN01 - Examensarbete - magisternivå,  15 hp
NEKN06 - Examensarbete magister - hälsoekonomi, 15 hp (kursplan)
NEKP01 - Examensarbete - masternivå,  15 hp 

 

 

 

 

 

Kursstruktur

Kontakt

Utbildningsadministratör
Azra Padjan
Epost: Azra.Padjan@nek.lu.se
Rum: EC1:287
Telefon: 222 8663

Studievägledare
FD Mårten Wallette
Epost: Studievagledare@nek.lu.se
Rum: EC1:289
Telefon: 222 8675

Studierektor
FD Pontus Hansson
Epost: Ponus.Hansson@nek.lu.se
Rum EC1:288
Telefon: 222 7914