lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Magister- och masterutbildning

Vid Nationalekonomiska institutionen

Kurser på avancerad nivå kan läsas dels som fristående kurser och dels inom ett magister-/masterprogram. Avancerade kurser bygger i mångt och mycket vidare på de kurser som erbjuds på kandidatnivå och studenter kan specialisera sig inom en viss inriktning inom nationalekonomi som följer direkt från inriktningarna på fördjupningsnivå

Nationalekonomiska institutionen erbjuder ett stort antal kurser, metodkurser såväl som mer tillämpade kurser, på avancerad nivå inom de olika inriktningar som introduceras på grundnivå. Målet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper i ekonomisk teori inom den valda inriktningen samt att ge förmåga att självständigt och kritiskt handskas med empiriskt material och tillämpa en vetenskaplig analysmetod samt att klart disponera och redovisa analysresultaten i avslutande uppsatser.

Studier på avancerad nivå krävs om man vill ta ut en magister- eller masterexamen med nationalekonomi som huvudämne. Nationalekonomi kan utgöra huvudämne inom följande examina på avancerad nivå:
 

 • Magisterexamen i nationalekonomi (1 år)
 • Magisterexamen i hälsoekonomi (1 år)
 • Masterexamen i nationalekonomi (2 år)

 

Magister- och masterprogram vid Nationalekonomiska institutionen
Nationalekonomiska institutionen erbjuder tre program på avancerad nivå som beroende på studentens eget intresse ger olika kompetenser. 
 

 • Masterprogram i nationalekonomi (2 år)
 • Magisterprogram i internationell ekonomi med fokus på Kina (1 år) (tillsammans med Ekonomisk-historiska institutionen)
 • Magisterprogram i finans (1 år)
   

För information om dessa program se "Program" till vänster.
 

 

 

 

 

Kontakt

Utbildningsadministratör
Azra Padjan
Epost: Azra.Padjan@nek.lu.se
Rum: EC1:287
Telefon: 222 8663

Studievägledare
FD Mårten Wallette
Epost: Studievagledare@nek.lu.se
Rum: EC1:289
Telefon: 222 8675

Studierektor
FD Pontus Hansson
Epost: Ponus.Hansson@nek.lu.se
Rum EC1:288
Telefon: 222 7914

 

Rekommenderade inriktningar

 • Finansiell ekonomi
 • Ekonometri
 • Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi
 • Makroekonomi
 • Mikroekonomi
 • Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi