lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktionsmöten

Vårterminen 2017

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om man väljer att inte närvara på dessa möten förväntas man på egen hand inhämta den information som meddelas.


Obligatorisk webb-registrering för alla studenter: XX aug - XX aug 2017
Du måste registrera dig för att behålla din plats på din utbildning. Vi använder oss av LU:s webbregistrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag. Om du är antagen med villkor måste du kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.


Information om webb-registrering (vt17 - skall uppdateras för ht17)

 

Ej uppdaterat för HT17

Introduktionsmöten
Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp
Måndagen den XX augusti 2017, kl. 09.15-10.00, Crafoordsalen
- Politices kandidatprogrammet,
- PPE-programmet,
- Fristående kurs,
- Övriga studenter.

Måndagen den XX augusti 2017, kl. 10.15-11.00, Crafoordsalen
- Ekonomie kandidatprogrammet, efternamn A-L

Måndagen den XX augusti 2017, kl. 11.15-12.00, Crafoordsalen
- Ekonomie kandidatprogrammet, efternamn M-Ö
 

Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp
(NEKGxx, NEKHxx)
Måndagen den XX augusti 2017, kl. 14.15, EC3:210.


Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.